Thabang Tshepo Monyamane
Marketing Intern at Media24
Johannesburg