Die tydskrifjoernalistieke kursus

Die tydskrifjoernalistieke kursus neem jou stap-vir-stap deur die prosesse waardeur elke joernalis moet gaan om tydskrifartikels te kan skryf en verkoop.

KURSUSBESONDERHEDE:
Modules: 10 lesse
Koste: R4995.00
Duur: Kursus kan volgens eie pas voltooi word: tussen 15 weke en fyf maande
Registrasie: Aanlyn by www.sawriterscollege.co.za

Studente moet die volgende voltooi...
• Nege skryfoefeninge (vir beoordeling en terugvoer)
• Een navraagbrief
• Een vollengte persklaar artikel

TOELATINGSVEREISTES:
• Basiese skryfvaardighede is noodsaaklik
• Rekenaargeletterdheid, e-pos en internettoegang word benodig
• Geen vorige tersiêre kwalifikasie is nodig nie

OPLEIER:
Annelien van Basten is a qualified linguist and writer and has more than 10 years' experience in the media industry. Throughout her career she has worked on various publications such as Beeld, Finesse, Maksiman, Top Huis, Longevity, Avokado, BELLA, etc. She also has years of online media experience and have written numerous features for platforms such as Homemakers-online, Troukoors, Life, Love & Weddings, voelgoed.co.za, bellamag.co.za and many more. Annelien tutors the Tydskrifjoernalistiek Course and is currently managing her own freelance language services company.

Previous positions include Deputy, Health and Motor Editor: BELLA magazine, Production Editor: Finesse magazine, Production Manager: Carpe Diem Media Book Division, Features Editor: Troukoors; as well as Copy Editor: Top Huis and Avokado magazines.

Topics of interest: Entertainment, animals, health, relationships, cars, love, weddings and décor.

KURSUSLEERPLAN:
Module Een - Die Genre van Tydskrifjoernalistiek
• Onderskei tussen tydskrifjoernalistiek en ander skryfgenres
• Weet wat jy nodig het om as vryskutjoernalis 'n begin te maak
• Leer om sistematies te werk
• Ken die elemente van tydskrifjoernalistiek
• Kry antwoorde op die mees algemene vrae oor 'n loopbaan in tydskrifjoernalistiek
• Werkstuk 1: Oefen om nie-fiksie te skryf wat "wys" eerder as "vertel" (beoordelings- en terugvoertake)
Module Twee - Teiken Jou Mark
• Ontleed 'n tydskrif ten opsigte van inhoud, styl, formaat, invalshoek, teikenmarkte en lesersprofiel
• Leer hoe om jou skryfwerk teen dié van 'n geselekteerde tydskrif te meet
• Onderskei tussen die verskillende tipes artikels wat in tydskrifte gevind word
• Werkstuk 2: Analiseer die lesersprofiel, styl, invalshoek en formaat van 'n geselekteerde tydskrif (beoordelings- en terugvoertaak)
Module Drie - Onderwerpe Wat Verkóóp
• Weet waar en hoe om trefferidees te vind
• Leer tegnieke aan om idees te kry
• Onderskei tussen 'n onderwerp en 'n invalshoek
• Bestudeer 'n oorsig van bekende tydskrifte in SA
• Werkstuk 3: Verfyn invalshoeke; Hoe om 'n invalshoek vir 'n artikel te identifiseer (terugvoertaak)
Module Vier - Onthulling Van Die Industrie
• Vind uit hoe om die perfekte navraagbrief te skryf
• Onderskei tussen spekulasiestories, navrae en formele opdragte
• Werkstuk 4: Skryf 'n navraagbrief vir jou geselekteerde tydskrif waarin jy alle aspekte van styl, invalshoek, inhoud en formaat vervat (beoordelings- en terugvoertaak)
Module Vyf - Kry Jou Feite Reg
• Beplan en werk die struktuur van jou artikel uit
• Leer onderhoudvoeringstegnieke
• Kry betroubare inligtingsbronne
• Verstaan wat plagiaat is en hoe om dit te vermy
• Werkstuk 5: Werk die struktuur van jou voorgestelde artikel uit, en maak seker van die logiese vloei van inhoud ((terugvoertaak)
• Voer onderhoude en doen navorsing
Module Ses - Die Onweerstaanbare Aanvangsparagraaf
• Onderskei die kritiese elemente van 'n onweerstaanbare inleiding
• Identifiseer die verskillende tipes inleidings
• Werkstuk 6: Skryf 'n onweerstaanbare begin vir jou artikel (beoordelings- en terugvoertaak)
Module Sewe - Lyftaal Deel I
• Identifiseer the hoofbestanddele wat 'n artikel "lyf" gee
• Gebruik die basiese storiestruktuur om jou artikel te beplan
• Gebruik oorgangstegnieke en logiese vloei om leesbaarheid te vergemaklik
• Identifiseer die faktore wat leesbaarheid beïnvloed
• Werkstuk 7: Begin om die hoofgedeelte van jou artikel te skryf (beoordelingstaak)
Module Agt - Lyftaal Deel II
• Identifiseer die belangrikste grammatikale-, styl- en leestekenreëls
• Ken die reëls vir die korrekte gebruik van kwotasies en aanhalings
• Vind uit hoe om kassies en inligtingsblokkies doeltreffend te gebruik
• Werkstuk 8: Toets jou kennis van grammatika, styl en leestekens (beoordelings- en terugvoertaak)
• Werkstuk 9: Timmer die inhoud tot perfeksie (beoordelingstaak)
Module Nege - Eindig In Styl
• Identifiseer die verskillende slottipes
• Werkstuk 10: Skryf die slot vir jou artikel (terugvoertaak)
Module Tien - Die Finale Snit
• Redigeer jou artikel volgens basiese riglyne
• Verstaan die verskillende tipes dekbriewe en hoe om jou artikel in 'n professionele wyse aan te bied
• Betalings
• Oorwin terugslae en skrywersblok
• Verstaan die grondtrekke van kopiereg en sindikasie
• Werkstuk 11: Redigeer jou artikel en lê dit voor saam met 'n dekbrief (beoordelings- en terugvoertaak)Date: 07 July 2015
Venue: Online Correspondence Course, Countrywide
Cost: R 4995.00

Date: 21 July 2015
Venue: Online Correspondence Course, Countrywide
Cost: R 4995.00

Date: 28 July 2015
Venue: Online Correspondence Course, Countrywide
Cost: R 4995.00

Date: 04 August 2015
Venue: Online Correspondence Course, Countrywide
Cost: R 4995.00

Date: 18 August 2015
Venue: Online Correspondence Course, Countrywide
Cost: R 4995.00

Date: 25 August 2015
Venue: Online Correspondence Course, Countrywide
Cost: R 4995.00

Contact: Koos Turenhout
Company name: SA WRITERS' COLLEGE
Email address

SA Writers' College
Our courses offer one-to-one support, guidance and mentoring from experts every line of the way.